Mantis Bugtracker
No Assignats [^] (1 - 10 / 19)
0000588
 
Manteniment d'espais territorials
[rolsac-1.3] bug - 2015-06-24 07:28
0000584
 
Modulos laterales: homogeneizar el funcionamiento de los módulos
[rolsac-1.3] bug - 2015-01-30 11:42
0000578
 A
Error intermitente agrupación materias
[rolsac-1.2] bug - 2014-10-02 09:47
0000525
Commits de 1.2 al 1.3
[rolsac-1.3] refactorització - 2014-05-30 08:32
0000467
 
Tasca genèrica de creació de Tags i Branques
[rolsac-1.2] integració branca - 2013-11-13 09:26
0000014
 
fer que els EJBs retornin DTOs enlloc de proxies
[rolsac-unplanned] millora - 2012-03-21 11:16
0000161
 
Manual usuari ROLSAC 2.0
[rolsac-unplanned] Documentació - 2012-03-21 10:40
0000276
 
importar dades d'una fitxa
[rolsac-unplanned] millora - 2012-03-13 13:16
0000184
 
[pma] hi ha alternativa a la sincronització?
[rolsac-unplanned] anàlisis - 2011-11-29 11:39
0000001
Eliminades les propietats db.texttype.descabr i db.texttype.descri
[rolsac-1.0] Documentació - 2011-11-25 14:43
Resolts [^] (1 - 10 / 295)
0000589
 A
Bug cercador de procediments rol RSC_OPER
[rolsac-1.2] bug - 2015-10-27 10:40
0000587
 
Utilitat de duplicació de fitxes informatives
[rolsac-1.3] millora - 2015-06-22 09:22
0000586
 
Control de seccions per Perfil Gestor
[rolsac-1.3] millora - 2015-06-22 08:56
0000585
 
Millorar el posicionament d'edificis mitjançant l'API de GoogleMaps v3
[rolsac-1.3] millora - 2015-03-26 13:31
0000504
 A
Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite
[rolsac-1.3] nova funcionalitat - 2015-03-13 11:55
0000581
 
Afegir filtre per Matèries i Fets Vitals als Criterias de Procediments i Fitxes Informatives
[rolsac-1.2] millora - 2014-12-04 16:34
0000405
 A
Auditories y modificacions en quadre de control.
[rolsac-1.3] bug - 2014-10-29 12:31
0000503
 
Tasca genèrica de refactorització de mètodes
[rolsac-1.3] refactorització - 2014-04-30 15:08
0000387
 
Implementació del API mitjançant web services.
[rolsac-1.3] nova funcionalitat - 2014-04-01 08:41
0000347
 
Eliminar classe ParserException del directori sacback2/lib
[rolsac-1.3] bug - 2014-03-13 11:42
Modificat Recentment [^] (1 - 10 / 559)
0000590
Perdua de CV en la pantalla de Unitat Administrativa
[rolsac-1.2] bug - 2016-02-17 10:51
0000589
 A
Bug cercador de procediments rol RSC_OPER
[rolsac-1.2] bug - 2015-10-27 10:40
0000588
 
Manteniment d'espais territorials
[rolsac-1.3] bug - 2015-06-24 07:28
0000587
 
Utilitat de duplicació de fitxes informatives
[rolsac-1.3] millora - 2015-06-22 09:22
0000586
 
Control de seccions per Perfil Gestor
[rolsac-1.3] millora - 2015-06-22 08:56
0000585
 
Millorar el posicionament d'edificis mitjançant l'API de GoogleMaps v3
[rolsac-1.3] millora - 2015-03-26 13:31
0000536
 A
Problema google maps en el gestor tanto en el antiguo como el nuevo.
[rolsac-1.2] bug - 2015-03-26 10:33
0000504
 A
Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite
[rolsac-1.3] nova funcionalitat - 2015-03-13 11:55
0000584
 
Modulos laterales: homogeneizar el funcionamiento de los módulos
[rolsac-1.3] bug - 2015-01-30 11:42
0000567
 
Control de las modificaciones de los modulos laterales.
[rolsac-1.3] bug - 2015-01-30 11:42

noues necessiten més dadesaceptatconfirmatassignatresolttancat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker