Mantis - rolsac-1.3
Vista dels Detalls Avançats de la Comanda
504 nova funcionalitat menor desconegut 2013-07-05 07:50 2015-03-13 11:55
tonig-bruat4  
sgelabert-dgtic  
normal  
resolt  
arreglat  
cap    
cap 1.3.0  
bruat4
0000504: Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite
Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a la web de la nova seu electrònica i també a la resta d'aplicacions CAIB
Duplicat en %id 0000424tancat amartin-bruat4 rolsac-1.2 Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib 
bloqueja %id 0000581resolt sgelabert-dgtic rolsac-1.2 Afegir filtre per Matèries i Fets Vitals als Criterias de Procediments i Fitxes Informatives 
txt file icon log_errors_obtenirImagen.txt [^] (56,958 bytes) 2014-09-02 11:21 [Mostra el contingut]
txt file icon log_errors_getDescendientes.txt [^] (21,772 bytes) 2014-09-02 11:33 [Mostra el contingut]
Història de la Comanda
2013-07-05 07:50 tonig-bruat4 Nova comanda
2013-07-05 07:50 tonig-bruat4 Assignat al grup => bruat4
2013-07-05 07:50 tonig-bruat4 Comanda generada des de 0000424
2013-07-05 07:50 tonig-bruat4 Relació afegida Duplicat en %id 0000424
2013-07-05 07:50 tonig-bruat4 Projecte rolsac-1.2 => rolsac-1.3
2013-07-16 14:56 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001355
2014-04-14 14:00 tonig-bruat4 Resum Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib => Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite
2014-04-14 14:00 tonig-bruat4 Descripció Actualitzada
2014-04-16 07:08 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001781
2014-04-23 08:43 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001782
2014-04-23 08:56 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001782
2014-05-08 12:10 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001827
2014-05-09 08:53 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001830
2014-05-09 14:03 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001831
2014-05-09 14:20 amartin-bruat4 Nota Editada: 0001831
2014-05-12 14:36 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001832
2014-05-13 06:51 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001833
2014-05-21 11:23 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001845
2014-05-22 08:44 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001846
2014-05-22 10:36 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001847
2014-05-23 09:47 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001848
2014-05-26 16:58 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001849
2014-05-27 17:29 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001857
2014-05-28 07:18 amartin-bruat4 Nota Afegida: 0001858
2014-05-28 07:46 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001859
2014-05-28 11:56 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2014-05-28 11:56 tonig-bruat4 Assignat a => amartin-bruat4
2014-05-28 11:57 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001863
2014-05-30 08:12 tonig-bruat4 Assignat a amartin-bruat4 => tcerda-bruat4
2014-05-30 08:21 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001870
2014-05-30 15:58 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001875
2014-06-02 11:18 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001876
2014-06-02 11:19 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001876
2014-06-04 08:39 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001882
2014-06-04 08:41 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001882
2014-06-04 09:06 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001883
2014-06-04 09:10 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001884
2014-06-13 08:31 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001890
2014-06-16 14:58 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001891
2014-07-09 15:31 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001893
2014-07-09 15:33 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001894
2014-07-09 15:34 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001895
2014-07-09 15:35 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001896
2014-07-09 15:37 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001897
2014-07-09 15:38 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001898
2014-07-09 16:17 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001899
2014-07-09 17:15 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001907
2014-07-11 07:21 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001915
2014-07-23 07:46 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001916
2014-08-26 09:10 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001917
2014-08-27 08:29 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001918
2014-09-01 11:11 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001919
2014-09-01 11:12 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-09-02 11:20 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001920
2014-09-02 11:21 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: log_errors_obtenirImagen.txt
2014-09-02 11:21 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tcerda-bruat4
2014-09-02 11:31 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001921
2014-09-02 11:33 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: log_errors_getDescendientes.txt
2014-09-03 06:10 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001922
2014-09-05 12:27 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001923
2014-09-05 12:28 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-09-08 06:20 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001924
2014-09-08 06:22 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tcerda-bruat4
2014-09-08 09:37 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001925
2014-09-08 10:27 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-09-09 10:42 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001926
2014-09-11 11:09 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001927
2014-09-11 11:09 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001928
2014-09-23 15:02 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001931
2014-09-23 15:34 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001932
2014-10-24 12:25 tbennassar-brua Estat assignat => resolt
2014-10-24 12:25 tbennassar-brua Resolució obert => arreglat
2014-10-28 12:19 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001941
2014-10-28 12:21 sgelabert-dgtic Estat resolt => assignat
2014-10-28 12:21 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tcerda-bruat4
2014-10-28 13:34 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001941
2014-10-29 08:53 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001941
2014-10-29 14:07 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001943
2014-10-29 14:08 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-11-10 09:59 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001945
2014-11-10 10:00 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tcerda-bruat4
2014-11-13 14:06 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001947
2014-11-13 14:08 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-11-13 14:08 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-11-20 09:43 estelars Estat resolt => tancat
2014-11-20 09:43 estelars Resolt a la Versió => 1.3.0
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000581
2015-03-02 10:58 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001956
2015-03-02 11:00 sgelabert-dgtic Estat tancat => assignat
2015-03-02 11:00 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tonig-bruat4
2015-03-12 18:21 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001957
2015-03-12 18:22 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2015-03-13 09:38 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001958
2015-03-13 09:39 sgelabert-dgtic Estat resolt => assignat
2015-03-13 09:39 sgelabert-dgtic Assignat a tonig-bruat4 => tcerda-bruat4
2015-03-13 11:12 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001959
2015-03-13 11:55 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2015-03-13 11:55 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt

Notes
(0001355)
tcerda-bruat4   
2013-07-16 14:56   
Modificaciones del API para resolver el ticket 209 de la seucaib se soluciona con la versión 902.
(0001781)
sgelabert-dgtic   
2014-04-16 07:08   
Tenim problemes a l'hora de recuperar les fitxes d'una secció de manera ordenada. Podeu pegar-li una ullada als seguents test JUnit:

es.caib.rolsac.api.v2.test.FitxaQueryServiceTest.java
@Test
    public void llistarFitxesSeccio(){
        FitxaCriteria fitxaCriteria = new FitxaCriteria();
        fitxaCriteria.setSeccion("1121799");
        fitxaCriteria.setIdioma("ca");
        fitxaCriteria.setActiu(true);
        fitxaCriteria.setTamany("1");
        FitxaOrdenacio[] ordenacio = {
                FitxaOrdenacio.fua_ordenseccion_asc
        };
        fitxaCriteria.setOrdenar(ordenacio);
        List<FitxaQueryServiceAdapter> fitxes;
        try {
            fitxes = rolsacQS.llistarFitxes(fitxaCriteria);
            Assert.assertTrue(fitxes.size() > 0);
        } catch (QueryServiceException e) {
            Assert.fail(e.toString());
        }
    }

es.caib.rolsac.api.v2.test.SeccioQueryServiceTest.java --> llistarFitxes()
    @Test
    public void llistarFitxes() {
        SeccioCriteria seccioCriteria = new SeccioCriteria();
        seccioCriteria.setId("171215");
        try {
            SeccioQueryServiceAdapter seccio = rolsacQS.obtenirSeccio(seccioCriteria);
            Assert.assertNotNull(seccio);
            FitxaCriteria fitxaCriteria = new FitxaCriteria();
            fitxaCriteria.setIdioma("ca");
            //fitxaCriteria.setOrdenar(new FitxaOrdenacio[] {FitxaOrdenacio.fua_ordenseccion_desc});
            FitxaOrdenacio[] ordenacio = {
                    FitxaOrdenacio.fua_ordenseccion_asc,
                    FitxaOrdenacio.fechaActualizacion_asc
            };
            fitxaCriteria.setOrdenar(ordenacio);
            List<FitxaQueryServiceAdapter> listFitxaQueryServiceAdapter = seccio.llistarFitxes(fitxaCriteria);
            Assert.assertTrue(listFitxaQueryServiceAdapter.size() > 0);
        } catch (QueryServiceException e) {
            Assert.fail(e.toString());
        }
    }

Per altra banda, voldria demanar-vos, com podem recuperar les fitxes d'una UA i Secció a partir de FitxaUAQueryServiceAdapter.
Amb fitxaUACriteria puc fer un fitxaUACriteria.setSeccion(seccion) però ens faltaria un fitxaUACriteria.setUnidadAdministrativa(UA), o no ?
(0001782)
sgelabert-dgtic   
2014-04-23 08:43   
(editada a: 2014-04-23 08:56)
La clase UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter extiende de es.caib.rolsac.api.v2.unitatAdministrativa.UnitatAdministrativaDTO que a su vez extiende de es.caib.rolsac.api.v2.general.EntitatRemota.
   
Ambas clases EntitatRemota y UnitatAdministrativaDTO tienen las variables:

      boolean __hashCodeCalc
      org.apache.axis.description.TypeDesc typeDesc

lo cual no tiene mucho sentido si una extiende de la otra, de hecho, al intentar probar la conversión a JSON con GSON, da un error de variables duplicadas.

(0001827)
amartin-bruat4   
2014-05-08 12:10   
Funcionalidades del API que hemos detectado como necesarias para GUSITE hasta el momento:

- Añadir a la clase UnitatAdministrativaCriteria la posibilidad de filtrar por el campo ID UA padre, para así obtener todas las UAs con un padre determinado. Esto se necesita en el método refrescarMenu() de la clase MenuCabecera.

- Añadir a la clase UnitatAdministrativaCriteria la posibilidad de ordenar el resultado por el nombre de la UA en el idioma especificado previamente mediante el método setIdioma(). Esto se necesita en el método obtenerListaUAs() de la clase General.

- Proporcionar un equivalente al método org.ibit.rol.sac.persistence.delegate.DelegateUtil.getFichaDelegate().getFichasMicrosite(idsite) presente en ROLSAC 1.2. Esto se necesite en el método obtenerFilterObject() de la clase MicrositeFacadeEJB.

- Proporcionar funcionalidad de idiomas soportados por ROLSAC (i. e. algún método llistarIdiomes()) y clases necesarias para ellos (Criterias, DTO, QueryAdapters, etc). Esto hace falta en el método refrescarMenu() de la clase MenuCabecera.
 y en el constructor de la clase Traductor. Tener en cuenta también que deberían de listarse también los códigos de idioma que acepta el traductor vía webservice. Puede verse lo que se necesita en el segundo FIXME del constructor de la clase Traductor de GUSITE.

- Proporcionar funcionalidad de obtener materias relacionadas con una ficha (i. e. algún método llistarMateriesFitxa(FitxaCriteria fitxaCriteria)). Esto hace falta en el método obtenerFilterObject() de la clase MicrositeFacadeEJB.
(0001830)
tonig-bruat4   
2014-05-09 08:53   
Respecto a:

"- Añadir a la clase UnitatAdministrativaCriteria la posibilidad de filtrar por el campo ID UA padre, para así obtener todas las UAs con un padre determinado. Esto se necesita en el método refrescarMenu() de la clase MenuCabecera."

Esto ya es posible, se hace cargando una unidad y obteniendo sus hijos.

Respecto a obtenerFilterObject, antes quiero revisar exactamente qué hace, ya que está relacionado con la indexación y tenemos dudas acerca del funcionamiento.
(0001831)
amartin-bruat4   
2014-05-09 14:03   
(editada a: 2014-05-09 14:20)
"Esto ya es posible, se hace cargando una unidad y obteniendo sus hijos."

Cambiado. ¡Gracias, Toni!

edit: "Respecto a obtenerFilterObject, antes quiero revisar exactamente qué hace, ya que está relacionado con la indexación y tenemos dudas acerca del funcionamiento."

Entonces me pongo con el resto de lo comentado.

(0001832)
amartin-bruat4   
2014-05-12 14:36   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1123 [^]

Creación del servicio web de idiomas de ROLSAC (IdiomaWS). Aún sin métodos, pero ya está todo preparado para ir añadiéndolos.
(0001833)
sgelabert-dgtic   
2014-05-13 06:51   
BUG: Filtre idioma en l'entitat Tractament.
L'API sempre retorna el Tracatament del càrreg d'una UA amb català.

   UnitatAdministrativaCriteria c = new UnitatAdministrativaCriteria();
   c.setId(idUA.toString());
   c.setIdioma(idioma);
   UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter uaQSA = RolsacAPIUtil.getRolsacQueryService().obtenirUnitatAdministrativa(c);
    uaQSA.obtenirTractament()

És pot veure en la Seu Electrònica que tenim a producció. https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/27 [^]
(0001845)
amartin-bruat4   
2014-05-21 11:23   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1131 [^]

Implemento métodos de listar idiomas y de obtener un idioma en concreto a partir de RolsacQueryService.
Ahora toca hacer limpieza del WS de idiomas, ya que parece que sólo aportará estructuras de datos pero no ninguna funcionalidad de obtención o tratamiento de los mismos.
(0001846)
amartin-bruat4   
2014-05-22 08:44   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1133 [^]

Implemento métodos para listar y contar materias asociadas a una ficha informativa.
(0001847)
amartin-bruat4   
2014-05-22 10:36   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1134 [^]

Actualizo método de obtención del tratamiento del responsable de una UA. Ahora recibe un elemento TractamentCriteria como parámetro, donde se le indica el idioma en el cual se desea obtener el objeto TractamentQueryServiceAdapter (antes no se especificaba el idioma y se usaba el idioma por defecto internamente, en un objeto TractamentCriteria instanciado dentro del propio EJB en vez de viajar como parámetro a través de las capas del API).
(0001848)
sgelabert-dgtic   
2014-05-23 09:47   
Bug [UnitatAdministrativaQueryServiceEJB] es.caib.rolsac.api.v2.general.co.CriteriaObjectParseException: Error parseando getIncluirExternas de la clase class es.caib.rolsac.api.v2.normativa.NormativaCriteria.

No funciona el filtre normativaCriteria.setIncluirExternas(true);

Adjunt codi JUnit, per si ho voleu commitar a es.caib.rolsac.api.v2.test.UnitatAdministrativaQueryServiceTest


 @Test
    public void recuperarNormatives() {
        UnitatAdministrativaCriteria unitatAdministrativaCriteria = new UnitatAdministrativaCriteria();
        unitatAdministrativaCriteria.setId("1");
        unitatAdministrativaCriteria.setIdioma("ca");
        try {
            UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter unitatAdministrativa = rolsacQS.obtenirUnitatAdministrativa(unitatAdministrativaCriteria);
            Assert.assertNotNull(unitatAdministrativa);
            NormativaCriteria normativaCriteria = new NormativaCriteria();
            normativaCriteria.setIdioma("ca");
            normativaCriteria.setIncluirExternas(true);
            normativaCriteria.setValidacion("1");
            normativaCriteria.setFecha("01/01/1999-31/12/1999");
            List<NormativaQueryServiceAdapter> listQueryServiceAdapter = unitatAdministrativa.llistarNormatives(normativaCriteria);
            Assert.assertTrue(listQueryServiceAdapter.size() > 0);
        } catch (QueryServiceException e) {
            Assert.fail(e.toString());
        }
    }
(0001849)
amartin-bruat4   
2014-05-26 16:58   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1135 [^]

Se contempla la posibilidad de devolver también normativas externas y no sólo locales relacionadas con una UA. Antes, tanto vía código como por HBM, se relacionaban/seleccionaban únicamente normativas locales.
(0001857)
tonig-bruat4   
2014-05-27 17:29   
Respecto a:
"- Proporcionar un equivalente al método org.ibit.rol.sac.persistence.delegate.DelegateUtil.getFichaDelegate().getFichasMicrosite(idsite) presente en ROLSAC 1.2. Esto se necesite en el método obtenerFilterObject() de la clase MicrositeFacadeEJB."

Esto ya no se usa. De hecho, getFichasMicrosite(idsite) ya no existe en Rolsac1.3.
Lo he eliminado del código de gusite.
(0001858)
amartin-bruat4   
2014-05-28 07:18   
Ok, Toni. Entonces, lo que queda pendiente del API de ROLSAC 1.3 entiendo que sería lo siguiente:

- Lo mencionado en este comentario de la tarea por Salvador: https://sourceforge.net/apps/mantisbt/rolsac/view.php?id=504#c1781 [^]

- Añadir a la clase UnitatAdministrativaCriteria la posibilidad de ordenar el resultado por el nombre de la UA en el idioma especificado previamente mediante el método setIdioma(). Esto se necesita en el método
obtenerListaUAs() de la clase General.

¿Es así? ¿Me lo podéis confirmar, Toni, Salvador?

Un saludo.
(0001859)
sgelabert-dgtic   
2014-05-28 07:46   
Respecte al que comentes sobre treure una llista ordenada alfabèticament de UAs, tot i que dóna flexibilitat a l'API, actualment no veig on es pugui emprar. En principi quasi sempre es presenten els resultats ordenats pel camp ordre UA
(0001863)
tonig-bruat4   
2014-05-28 11:57   
Entonces la ordenación alfabética la dejamos y en GUSITE, donde se ordenaban alfabéticamente, lo haremos por orden. Tiene más sentido.

Quedaría pues:
- Lo mencionado en este comentario de la tarea por Salvador: https://sourceforge.net/apps/mantisbt/rolsac/view.php?id=504#c1781 [^]
(0001870)
tonig-bruat4   
2014-05-30 08:21   
Lo asigno a Tomeu, porque esto que falta parece un BUG muy específico de la ordenación de Fichas en la sección ("SF.FECHAACTUALIZACION: identificador no válido"). He creado un test con varias ordenaciones en RolsacQueryServiceTest y funciona correctamente.
(0001875)
tonig-bruat4   
2014-05-30 15:58   
Y he subido los tests creados para el BUG de la ordenación:
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1140 [^]
(0001876)
sgelabert-dgtic   
2014-06-02 11:18   
(editada a: 2014-06-02 11:19)
Recuperar el Curriculum Vitae del responsable de cada UA.
Pareix que l'API no permet obtenir aquesta informació.

(0001882)
sgelabert-dgtic   
2014-06-04 08:39   
(editada a: 2014-06-04 08:41)
Necessitam diferenciar per tipus d'UA (Presidencia, Conselleria, Organisme Autònom,...). L'única manera que hem trobat per fer-ho, és a partir del tractament RSC_UNIADM.UNA_CODTRT

Per això és sol·licta modificar UnitatAdministrativaCriteria per poder filtrar per tractament, és a dir, UnitatAdministrativaCriteria.setTratamiento(Long).

(0001883)
sgelabert-dgtic   
2014-06-04 09:06   
Actualment l'API no permet recuperar continguts a partir dels índexos de Lucene.
 
A fi d'implementar el cercador de fitxes de WEBCAIB a través de l'API, es sol·licita com a primera passa afegir els següents filtres a FitxaCriteria:

FitxaCriteria.setFecha() --> Data de publicació
Use cases parámetre 'fecha': "dd/MM/yyyy", "dd/MM/yyyy-dd/MM/yyyy", "dd/MM/yyyy-", "-dd/MM/yyyy"

FitxaCriteria.setTextos() --> Cadena a cercar "%text%" sobre els camps de la Fitxa on pugui apareixer la cadena.

FitxaCriteria.setUnitatAdministrativa()

En general és demana una implementació semblant a la que s'ha fer per cercar procediment a SEUCAIB.
(0001884)
sgelabert-dgtic   
2014-06-04 09:10   
BUG:
UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter.llistarFitxes(fitxaCriteria) retorna una col·lecció de fitxes List<FitxaQueryServiceAdapter> amb duplicats.
(0001890)
tcerda-bruat4   
2014-06-13 08:31   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1149 [^]

Respecte a això:
"Tenim problemes a l'hora de recuperar les fitxes d'una secció de manera ordenada. Podeu pegar-li una ullada als seguents test JUnit ... ".

El problema amb "rolsacQS.llistarFitxes(fitxaCriteria)" és que no pots ordenar per fua_ordenseccion_asc si no llistes des de adapter de secció, perquè no hi ha el camp.

Respecte al error "seccio.llistarFitxes(fitxaCriteria)" hi havia un bug amb el alias que he corregit.
(0001891)
tcerda-bruat4   
2014-06-16 14:58   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1152 [^]

Crec que amb aquest commit queda resolt tot lo pendent fins ara:

- Recuperar el Curriculum Vitae del responsable de cada UA.
Pareix que l'API no permet obtenir aquesta informació.

- Necessitam diferenciar per tipus d'UA (Presidencia, Conselleria, Organisme Autònom,...).
L'única manera que hem trobat per fer-ho, és a partir del tractament RSC_UNIADM.UNA_CODTRT
Per això és sol·licta modificar UnitatAdministrativaCriteria per poder filtrar per tractament, és a dir,
UnitatAdministrativaCriteria.setTratamiento(Long).tr

- BUG:
UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter.llistarFitxes(fitxaCriteria) retorna una col·lecció de fitxes List<FitxaQueryServiceAdapter> amb duplicats.

- Actualment l'API no permet recuperar continguts a partir dels índexos de Lucene.
A fi d'implementar el cercador de fitxes de WEBCAIB a través de l'API, es sol·licita com a primera passa afegir els següents filtres a FitxaCriteria:

FitxaCriteria.setFecha() --> Data de publicació
Use cases parámetre 'fecha': "dd/MM/yyyy", "dd/MM/yyyy-dd/MM/yyyy", "dd/MM/yyyy-", "-dd/MM/yyyy"

FitxaCriteria.setTextos() --> Cadena a cercar "%text%" sobre els camps de la Fitxa on pugui apareixer la cadena.
FitxaCriteria.setUnitatAdministrativa()
En general és demana una implementació semblant a la que s'ha fer per cercar procediment a SEUCAIB.
(0001893)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:31   
Nota de sgelabert en "tickets":

Error rolsacQS.llistarProcediments
Us pas test JUnit:

@Test
public void llistarProcediments() {
ProcedimentCriteria procedimentCriteria = new ProcedimentCriteria();
procedimentCriteria.setUnidadAdministrativa("11");
procedimentCriteria.setIdioma("ca");
try {
List<ProcedimentQueryServiceAdapter> procediments = rolsacQS.llistarProcediments(procedimentCriteria);
Assert.assertTrue(procediments.size() > 0);
} catch (QueryServiceException e) {
Assert.fail(e.toString());
}

09:29:00,848 ERROR [STDERR] es.caib.rolsac.api.v2.exception.QueryServiceException: Error obteniendo listado de procedimientos.
09:29:00,848 ERROR [STDERR] at es.caib.rolsac.api.v2.rolsac.RolsacQueryServiceAdapter.llistarProcediments(RolsacQueryServiceAdapter.java:145)
(0001894)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:33   
Nota de sgelabert en "tickets":

Error rolsacQS.llistarProcediments
Us pas test JUnit:

@Test
public void llistarProcediments() {
ProcedimentCriteria procedimentCriteria = new ProcedimentCriteria();
procedimentCriteria.setUnidadAdministrativa("11");
procedimentCriteria.setIdioma("ca");
try {
List<ProcedimentQueryServiceAdapter> procediments = rolsacQS.llistarProcediments(procedimentCriteria);
Assert.assertTrue(procediments.size() > 0);
} catch (QueryServiceException e) {
Assert.fail(e.toString());
}

09:29:00,848 ERROR [STDERR] es.caib.rolsac.api.v2.exception.QueryServiceException: Error obteniendo listado de procedimientos.
09:29:00,848 ERROR [STDERR] at es.caib.rolsac.api.v2.rolsac.RolsacQueryServiceAdapter.llistarProcediments(RolsacQueryServiceAdapter.java:145)
(0001895)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:34   
Nota de sgelabert en "tickets":

Necessitam recuperar la UA a la que pertany una fitxa d'una determinada secció. En principi s'hauria de poder recuperar a partir de FitxaUAQueryServiceAdapter.
Problemes:
- FitxaUACriteria només permet filtar per setId (PK de la relació, que no tenim) i setSecció
- Tampoc podem accedir a partir de les relacions FitxaQueryServiceAdapter o UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter a fi d'obtenir un FitxaUAQueryServiceAdapter
(0001896)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:35   
Nota de sgelabert en "tickets":

Es sol·licita parametritzar la URL de connexió a l'API de Webservices mitjançant un valor configurat en el default.properties del projecte.
Actualment l'adreça https://localhost:8443/sacws-api/services [^] està "hard coded" en els fitxers.
(0001897)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:37   
#1894:
    En Tomeu ho té llest, demà farà un commit

#1895:
    Entenem que el que es vol es trobar les fitxes d'una determinada secció i UA. Si és així, en Tomeu tb ho tindrà demà.

#1896:
    Igual millor configurable amb una propietat de sistema, no? És a dir, definir a l'aplicació client la propietat al jbos-service.xml.
(0001898)
tonig-bruat4   
2014-07-09 15:38   
Nota de sgelabert en "tickets":

Punt 1 ok.
Punt 2, la combinació que necessitam en concret és, donada una fitxa i una secció, determinar a quina UA pertany. De totes formes me pareix útil que l'API es pugui interrogar per totes les combinacions dels camps (fitxa, ua, seccio) de la relació.
Punt 3, ok. Si és així s'hauria de documentar en el manual d'integració.
(0001899)
tonig-bruat4   
2014-07-09 16:17   
Ah, ara veig el que falta amb el punt 2. Un mètode llistarFitxesUA a FitxaQueryService.
(0001907)
tcerda-bruat4   
2014-07-09 17:15   
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/1156 [^]

- 09:29:00,848 ERROR [STDERR] es.caib.rolsac.api.v2.exception.QueryServiceException: Error obteniendo listado de procedimientos.
Mejoramos los metodos de procedimientos para no tener que incluir el numero de elementos

- Necessitam recuperar la UA a la que pertany una fitxa d'una determinada secció
Se añade llistarFitxesUA al servicio de fixta

- Parametritzar la URL de connexió a l'API
Se añade la propiedad al jboss-service: es.caib.rolsac.api.v2.urlPrefix
(0001915)
sgelabert-dgtic   
2014-07-11 07:21   
Millorar les funcionalitats d'ordenació de l'API:
- Eliminar els camps obsolets o en desús.
- Renombrar camps amb noms poc intuitius.
- Millorar l'ordenació per camps que provenen de relacions i independitzar-los de la navegació prèvia.
(0001916)
sgelabert-dgtic   
2014-07-23 07:46   
Error en el nou mètode llistarFitxesUA del servei fitxa:

FitxaUACriteria fitxaUACriteria = new FitxaUACriteria();
             fitxaUACriteria.setSeccion(idSeccio.toString());
             fitxaUACriteria.setFitxa(IdFitxa.toString());
 List<FitxaUAQueryServiceAdapter> fitxesUA = fitxa.llistarFitxesUA(fitxaUACriteria);


es.caib.rolsac.api.v2.exception.QueryServiceException: Error obteniendo listado de fixes UA.
    at es.caib.rolsac.api.v2.fitxa.FitxaQueryServiceAdapter.llistarFitxesUA(FitxaQueryServiceAdapter.java:171)
(0001917)
sgelabert-dgtic   
2014-08-26 09:10   
Error al obtenir les seccions filles. Retorna sempre una llista buida.

 SeccioCriteria seccioCriteria = new SeccioCriteria();
        seccioCriteria.setId(codiSeccio.toString());

        SeccioQueryServiceAdapter seccioQSA = RolsacAPIUtil.getRolsacQueryService().obtenirSeccio(seccioCriteria);
List<SeccioQueryServiceAdapter> seccions =seccioQSA.llistarFilles(seccioCriteria);

Pareix un error en el filtre de la consulta HQL, (pare i fill amb el mateix id):

SELECT DISTINCT sf FROM Seccion AS s LEFT JOIN s.hijos AS sf, sf.traducciones AS trad WHERE INDEX(trad) = :ca AND sf.id = :sf.id AND s.id = :s.id ORDER BY sf.orden ASC
(0001918)
tcerda-bruat4   
2014-08-27 08:29   
L'error del comentari (0001916) esta resolt.
L'error del comentari (0001917) esta resolt.
L'eliminació de caps obsolets tante esta resolt.

En tenir la resta de canvis es fera el commit conjunt.
(0001919)
tcerda-bruat4   
2014-09-01 11:11   
Canvis en l'ordenació de l'API realitzat.

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1158 [^]
(0001920)
sgelabert-dgtic   
2014-09-02 11:20   
Obtenim errors en cridades successives al mètode obtenirImatge()

ArxiuQueryServiceAdapter imatge = fitxa.obtenirImatge();

Us adjunt el log amb diversos errors (no sempre és el mateix)
(0001921)
sgelabert-dgtic   
2014-09-02 11:31   
El mateix ens passa amb el mètode getDescendientes()

List<Long> uaHijas = unitatAdministrativaService.getDescendientes(idUA, idioma);

També adjunt log.
(0001922)
sgelabert-dgtic   
2014-09-03 06:10   
Implementar un mètode getNumFitxes(FitxaCriteria) que retorni el número de fitxes que coincideixen amb un criteri de cerca.

És tracta d'implementar un mètode semblant al APIUtil.getRolsacQueryService().getNumProcediments(procedimientoCriteria) ja implementat per SEUCAIB
(0001923)
tcerda-bruat4   
2014-09-05 12:27   
Els dos errors que comentes no els he pogut reproduir, per exemple al segon, al dels descendents ve bé utilitzant la UA == 1, que es la pare de totes.

Sobre el nou métode ja esta fet: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1161 [^]
(0001924)
sgelabert-dgtic   
2014-09-08 06:20   
Efectivament els mètodes no fallen per un petició, però quan fas moltes peticions simultanees donen els errors que t'he passat.

A part d'això tarden excessivament, segur que no hi ha una altra manera d'implementar-los/optimitzar-los?

Respecte al nou mètode getNumProcediments ara ho provaré.
(0001925)
tcerda-bruat4   
2014-09-08 09:37   
Bones Salvador, he estat fent proves de llançar moltes peticions seguides i no aconseguesc reproduir l'error. També per fer-ho més real, he desplegat rolsac a una màquina diferent i fent les cridades desde el meu i el resultat ha estat igual.

Alguna idea més?
(0001926)
tcerda-bruat4   
2014-09-09 10:42   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1162 [^]

Resuelve errores en la ordenación con más de un campo por el que ordenar.
(0001927)
tcerda-bruat4   
2014-09-11 11:09   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1163 [^]

Nou métode per llistar ids de les UAs.
(0001928)
tcerda-bruat4   
2014-09-11 11:09   
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1163 [^]

Nou métode per llistar ids de les UAs.
(0001931)
tcerda-bruat4   
2014-09-23 15:02   
Unificación de los métodos llistarDescendents().

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1165 [^]
(0001932)
tcerda-bruat4   
2014-09-23 15:34   
Migración de los cambios en la API del branch 1.3 al branch 1.2.
(0001941)
sgelabert-dgtic   
2014-10-28 12:19   
(editada a: 2014-10-29 08:53)
El filtre FitxaCriteria.setActiu(true) no té en compte la data de publicació, és a dir, recurpera fitxes amb data de publicació posterior a la data actual.

Crec que el problema és un decalatge d'un dia de la data actual. Perquè és fa un PeriodoUtil.getNextDay() enlloc d'un PeriodoUtil.getToday() en el següent mètode?

es.caib.rolsac.api.v2.fitxa.co.FitxaByActivoCriteria.addFitxaActivos(QueryBuilder)

(0001943)
tcerda-bruat4   
2014-10-29 14:07   
Bones Salvador,

Tenies raó.

Rolsac 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1171 [^]
Rolsac 1.3: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1172 [^]
(0001945)
sgelabert-dgtic   
2014-11-10 09:59   
No es té en compte l'hora en les dates de publicació i caducitat del filtre FitxaCriteria.setActiu(true).
Comprovar que en el Criteria de procediments no estigui passant el mateix.
(0001947)
tcerda-bruat4   
2014-11-13 14:06   
Bones, ja esta canviat per agafar les hores i minuts exactes tant de fitxes com procediments.

Rolsac 1.3: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1174 [^]
Rolsac 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1175 [^]

NOTA IMPORTANT: Recordar que als procediments no es guarden les hores i minuts i per tant es considera com "00:00".
(0001956)
sgelabert-dgtic   
2015-03-02 10:58   
Bug: La funció UnitatAdministrativaQueryServiceAdapter obtenirPare() sempre recupera la UA pare amb l'idioma per defecte, quan hauria de mantenir l'idioma de la UA filla.
Avaluar quina és la millor opció:
- Modificar funció obtenirPare perquè accepti un UnitatAdministrativaCriteria
- Mantenir els criterias entre cridades, és a dir, en l'accés uaPare = uaFilla.obtenirPare() es mantenen els criterias definits en uaFilla.
(0001957)
tcerda-bruat4   
2015-03-12 18:21   
Mantenir el criteria no te sentit en obtenirPare(), ja que el criteria és per definir les opcions de cerca, i obtenirPare() == obtenirUnitatAdministrativa(..).

Mantenir el criteria significa "settejar" tots els caps i que després no serviran per res.

S'ha afegit un nou parametre a UnitatAdministrativaDTO.wsdl i adaptar les capes de l'API a n'aquest parametre. Es la sol·lució més sencilla, que minimitza els canvis i no afecta per res a l'API.

Revisió:
http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1186 [^]
(0001958)
sgelabert-dgtic   
2015-03-13 09:38   
El client sac-api-client.jar que conté els darrers canvis segueix generant el mateix error amb la funció obtenirPare().

Aplicar canvis a la branca 1.2
(0001959)
tcerda-bruat4   
2015-03-13 11:12   
Aplicar canvis a la branca 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1187 [^]