Mantis Bugtracker

rolsac-1.0 - Roadmap

rolsac-1.0 - 1.0.4
==================
100%
- 0000385: [construcció (build)] incloure el numero de versió en el manifest del ear (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000383: [refactorització] descacoplar el codi del BinaryBlobType de la base de dades (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000382: [bug] la versió 1.1.0 es bloqueja en producció (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000384: [construcció (build)] Dependre de la llibreria ojdbc14.jar només si la base de dades és Oracle (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000344: [construcció (build)] integrar llibreries rolsac 1.1 (ejaen-dgtic) - tancat.

5 de 5 comanda(es) resoltes. Progrés (100%).

rolsac-1.1 - Roadmap

rolsac-1.1 - 1.1.0
==================

previsió: finals desembre 2011
94%
- 0000348: [test] tests de càrrega (ejaen-dgtic) - assignat.
- 0000346: [bug] la versió 1.1.0 es bloqueja en producció (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000408: [anàlisis] crear tag 1.1.0 a partir de la branca rolsac-1.1 (anadal-ibit) - resolt.
- 0000394: [construcció (build)] Eliminació del 01rolsac.sar a la branca 1.1. (dsastre-bruat4) - resolt.
- 0000193: [refactorització] creació d'un package utilitats (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000200: [construcció (build)] posar les propietats de compilació en default.properties, eliminar els build.properties i crear prefix.modul (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000223: [construcció (build)] eliminar els jars (sobretot de test) que no s'usen per tal de fer + ràpid el checkout. (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000237: [base de dades] mantenir coherent export en preproducció (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000143: [Documentació] Afegir dins subversión la documentació existent de Rolsac (anadal-ibit) - resolt.
- 0000368: [refactorització] Seleccionar logo, favicon i titol segons l'entitat (anadal-ibit) - resolt.
- 0000328: [construcció (build)] SAR no pot estar dins el EAR (jmora-bruat4) - resolt.
- 0000265: [refactorització] Minimitzar l'impacte de codi java 1.6 en rolsac 1.1 (dsastre-bruat4) - resolt.
- 0000117: [millora] redisseny backoffice (tonig-bruat4) - resolt.
- 0000349: [construcció (build)] incloure el numero de versió en el manifest del ear (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000353: [construcció (build)] integrar els tests unitaris en el target main (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000287: [nova funcionalitat] Integrar la versió 1 del API (tonig-bruat4) - resolt.
- 0000146: [construcció (build)] desacoplar el config.properties del build.xml (tonig-bruat4) - resolt.
- 0000225: [bug] [pma] posar a null la url remota en actuacion transferible quan no està la propietat establerta (ejaen-dgtic) - resolt.
- 0000198: [bug] Modificar metode borrarProcedimiento() per que gestioni els documents associats. (mgonzalez-ibit) - resolt.

18 de 19 comanda(es) resoltes. Progrés (94%).

rolsac-1.1 - 1.1.1
==================
100%
- 0000415: [bug] Error a l'executar els tests unitaris (ejaen-dgtic) - resolt.

1 de 1 comanda(es) resoltes. Progrés (100%).

rolsac-1.2 - Roadmap

rolsac-1.2 - 1.2.0
==================
97%
- 0000370: [millora] Obtenir l'idioma per defecte de les propietats del sistema (ejaen-dgtic) - assignat.
- 0000364: [nova funcionalitat] Pujar el codi actual de la versió 2 del API (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000365: [nova funcionalitat] Afegir els mètodes de consulta restants a la versió 2 del API (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000373: [bug] Al eliminar un procediment, al intentar obtenir el nom per al histìric del quadre de control dona NullPointer (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000371: [nova funcionalitat] Servlet per servir arxius (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000374: [bug] Eliminar missatges per la sortida estàndard (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000376: [bug] Varis NullPointerException al crear fitxes sense arxius (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000375: [bug] Varis NullPointerException al crear UAs sense arxius (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000377: [bug] Error al eliminar normativa i al crear-ne una sense arxiu adjunt (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000379: [bug] Varis NullPointerException al crear fets vitals sense arxius (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000381: [bug] Al cercador de procediments, quan es filtra per fet vital a vegades dona NullPointerException (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000380: [bug] Varis NullPointerException al crear espais territorials sense arxius (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000388: [bug] Al modificar un tràmit d'un procediment, no s'actualitza el nom al mòdul lateral (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000389: [bug] Al llevar i canviar d'ordre fets vitals d'un procediment se produeix un ArrayIndexOutOfBoundsException: -1 al desar. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000390: [bug] Al anar directament a una UA per URL, si no hi ha una UA a la molla de pa no se carreguen les dades de la UA. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000391: [bug] Al crear una secció filla d'una altra, la nova secció se crea com arrel, no com subsección de la secció pare. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000395: [bug] Bug "Mòdul Fets Vitals" i "Mòdul Matèries" (merge de la branca 1.1) (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000393: [construcció (build)] Eliminació del 01rolsac.sar a la branca 1.2. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000412: [construcció (build)] Llevar servlet-api.jar i jsp-api.jar del war del sacback2 (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000426: [nova funcionalitat] Adaptar l'API a la nova funcionalitat introduïda al ticket 283 (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000440: [bug] NullPointerException als mètodes getNumXXX() dels EJBs del API quan la query no té resultats. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000458: [millora] Controlar la informació que surt pel log INFO en el servidor d'aplicacions. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000464: [bug] Evitar error 500 y devolver 404 en el servlet de archivos cuando no existe el id. (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000466: [nova funcionalitat] Canvis de funcionalitat de procediments i tràmits (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000293: [millora] Canvis al disseny del backoffice (tonig-bruat4) - tancat.
 - 0000144: [nova funcionalitat] afegir codi de curriculum en UA (amartin-bruat4) - tancat.
- 0000424: [nova funcionalitat] Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib (amartin-bruat4) - tancat.
- 0000352: [anàlisis] Fer merge de 1.1 amb trunk i crear branca 1.2 a partir del trunk (anadal-ibit) - tancat.
- 0000359: [construcció (build)] incloure el numero de versió en el manifest del ear (ejaen-dgtic) - tancat.
- 0000460: [bug] No es traspassa la data del butlletí en el traspàs de normativa (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000471: [integració] Adaptació URL de previsualització de procediments (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000465: [bug] Bug alta manual de normativa (jmora-bruat4) - tancat.
- 0000441: [millora] Catalogació Documentació Requerida (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000451: [millora] Problemes amb l'encoding pàgines JSP (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000472: [bug] No se pueden crear nuevos procedimientos (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000450: [bug] Errada previsualització de fitxes, procediments i normatives (sgelabert-dgtic) - tancat.
- 0000447: [nova funcionalitat] Actualitzar API amb la millora de "Catalogació de la documentació requerida" de Rolsac 1.2 (dsastre-bruat4) - tancat.
- 0000473: [bug] En la gestión de los procedimientos: falta el campo "resultat" en el nuevo backoffice (estelars) - tancat.
- 0000461: [bug] Al crear una secció no es guarden les dades (estelars) - tancat.
- 0000414: [refactorització] duplicació en apiws (jmora-bruat4) - tancat.
- 0000119: [nova funcionalitat] nova API de consulta - tancat.

40 de 41 comanda(es) resoltes. Progrés (97%).

rolsac-unplanned - Roadmap

rolsac-unplanned - pendent de planificació
===========================================
0%
- 0000184: [anàlisis] [pma] hi ha alternativa a la sincronització? - nou.
- 0000169: [disseny] desacoplar del EAR el codi de presentació i sincronització - nou.
- 0000155: [disseny] treure la dependència del rolsac amb gusite - nou.
- 0000167: [disseny] desacoplar del rolsac els workflows del webcaib - nou.
- 0000013: [nova funcionalitat] integració amb el web service de la ventanilla única (vuds) (ejaen-dgtic) - assignat.

0 de 5 comanda(es) resoltes. Progrés (0%).


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker