Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000114 [rolsac-1.1] millora menor no s'ha intentat 2011-11-09 09:10 2012-04-02 15:35
Informador ejaen-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a tonig-bruat4
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000114: redisseny pantalla de normatives
Descripció Aquesta és la tasca pare de totes les tasques referents a la nova pantalla de normatives
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup
Arxius Adjunts

- Relacions
depèn de %id 0000159resoltjmora-bruat4 implementació de la funcionalidad de guardat de matèriae d'una UA a la pantalla de normatives. 
depèn de %id 0000160resoltjmora-bruat4 Al mòdul de matèrias, s'ha corregit la funcionalidad del botons “Finalitza” i “Cancel·la”. 
depèn de %id 0000253resoltjmora-bruat4 Refactorització de camps obligatoris i funcionalitats de cerca i ordenació de la pantalla de Normativa 
depèn de %id 0000264resoltdsastre-bruat4 A Normatives, no es permet esborrar el camp per incorporar un arxiu una vegada introduït. 
depèn de %id 0000266resoltdsastre-bruat4 No es permet esborrar la data del butlletí una vegada introduïda 
depèn de %id 0000267resoltdsastre-bruat4 No funcionen les cerques bàsiques ni avançades de normatives 
depèn de %id 0000271resoltdsastre-bruat4 Ordenació incorrecte per Data Butlletí en el Llistat i en la Cerca de Normativa 
depèn de %id 0000272resoltdsastre-bruat4 Canvi de literals 
depèn de %id 0000273resoltdsastre-bruat4 Mòdul Afectacions 
depèn de %id 0000111resolttonig-bruat4 Adaptar la funcionalitat de traspàs BOIB al nou eBOIB 
depèn de %id 0000274resolttonig-bruat4 No s'emmagatzema el camp "Enllaç" en el mòdul Documents relacionats 
depèn de %id 0000341resoltdsastre-bruat4 Duplicació de resultats en la cerca textual de normativa 
depèn de %id 0000342resoltjmora-bruat4 El camp Nº Norma no emmagatzema la informació 
depèn de %id 0000343resoltjmora-bruat4 Coreccions cercador Normativa 
bloqueja %id 0000117resolttonig-bruat4 redisseny backoffice 

-  Notes
(0000591)
tonig-bruat4 (administrador)
2012-04-02 15:35

Tots els subtickets estan tancats

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2011-11-09 09:10 ejaen-dgtic Nova comanda
2011-11-09 09:10 ejaen-dgtic Estat nou => assignat
2011-11-09 09:10 ejaen-dgtic Assignat a => tonig-bruat4
2011-11-09 09:16 ejaen-dgtic Previst a la Version => 1.1.0
2011-11-09 09:25 ejaen-dgtic Resum nou backoffice. Pantalla de normatives => redisseny pantalla de normatives
2011-11-09 09:31 ejaen-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000117
2011-11-09 09:45 ejaen-dgtic Previst a la Version 1.1.0 =>
2011-11-21 11:02 dsastre-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000159
2011-11-21 11:05 dsastre-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000160
2012-02-29 13:54 jmora-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000253
2012-03-09 14:05 dsastre-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000264
2012-03-12 10:24 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000266
2012-03-12 10:52 dsastre-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000267
2012-03-13 10:43 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000271
2012-03-13 10:48 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000272
2012-03-13 11:27 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000273
2012-03-13 11:32 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000274
2012-03-15 19:17 tonig-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000111
2012-03-20 08:25 tonig-bruat4 Relació eliminada bloqueja %id 0000274
2012-03-20 08:25 tonig-bruat4 Relació afegida depèn de %id 0000274
2012-03-21 10:45 tonig-bruat4 Relació reemplaçada depèn de %id 0000266
2012-03-21 10:45 tonig-bruat4 Relació reemplaçada depèn de %id 0000271
2012-03-21 10:47 tonig-bruat4 Relació reemplaçada depèn de %id 0000272
2012-03-21 10:47 tonig-bruat4 Relació reemplaçada depèn de %id 0000273
2012-04-02 15:35 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0000591
2012-04-02 15:35 tonig-bruat4 Estat assignat => resolt
2012-04-02 15:35 tonig-bruat4 Resolució obert => arreglat
2012-05-02 07:47 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000341
2012-05-02 07:50 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000342
2012-05-02 09:11 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000343


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker