Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000231 [rolsac-1.3] Documentació menor no s'ha intentat 2011-12-27 11:38 2014-10-02 11:16
Informador anadal-ibit Visibilitat públic  
Assignat a tcerda-bruat4
Prioritat normal Resolució obert  
Estat assignat   Versió de Producte
Resum 0000231: Tasca Continua d'Actualització de Documentació
Descripció Comanda sempre activa emprada per actualitzar la documentació de Rolsac.
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup tots
Arxius Adjunts

- Relacions

-  Notes
(0000385)
anadal-ibit (administrador)
2011-12-27 11:42
editada a: 2012-05-24 12:38

(1) Actualitzar Guia de Instal.lació: http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=349&view=rev [^]

(2) Actualitzar scripts Guia de Instal.lacio: http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=350&view=rev [^]

(3) Afegir capitol d'Auditories del doc. Manual_BackOffice_ROL.odt al document 'Manual ROLSAC.doc': http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=357&view=rev [^]

(4) Canvi de la referència a 00librerias.ear: http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=510&view=rev [^]

(5) Actualitzada ruta a 00librerias00.ear en la Guia Ràpida: http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=522&view=rev [^]

(6) Actualitzada Guia Ràpida de Instal.lació de Rolsac:
        + http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=540&view=rev [^]

(0001850)
tonig-bruat4 (administrador)
2014-05-26 17:35

Corregir la generació de documentació del projecte i esquelet final de la documentació del API ROLSAC:
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/1137/ [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2011-12-27 11:38 anadal-ibit Nova comanda
2011-12-27 11:38 anadal-ibit Assignat al grup => tots
2011-12-27 11:38 anadal-ibit Assignat a => anadal-ibit
2011-12-27 11:38 anadal-ibit Estat nou => assignat
2011-12-27 11:40 anadal-ibit Resum Tasa Continua d'Actualització de Documentació => Tasca Continua d'Actualització de Documentació
2011-12-27 11:42 anadal-ibit Nota Afegida: 0000385
2011-12-27 11:42 anadal-ibit Assignat a anadal-ibit =>
2011-12-27 11:42 anadal-ibit Estat assignat => aceptat
2011-12-27 13:42 anadal-ibit Nota Editada: 0000385
2012-01-09 09:25 anadal-ibit Nota Editada: 0000385
2012-05-03 09:54 anadal-ibit Nota Editada: 0000385
2012-05-10 11:11 anadal-ibit Nota Editada: 0000385
2012-05-24 12:38 anadal-ibit Nota Editada: 0000385
2012-06-08 08:03 tonig-bruat4 Projecte rolsac-1.1 => rolsac-1.2
2013-07-05 08:03 tonig-bruat4 Projecte rolsac-1.2 => rolsac-1.3
2014-05-26 17:35 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001850
2014-10-02 11:16 tbennassar-brua Estat aceptat => assignat
2014-10-02 11:16 tbennassar-brua Assignat a => tcerda-bruat4


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker