Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000332 [rolsac-1.1] disseny menor no s'ha intentat 2012-04-20 07:19 2012-05-16 11:10
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a dsastre-bruat4
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000332: Falta el camp "Organisme responsable"
Descripció Falta el camp "Organisme responsable" del procediment, en el backoffice antic sí que aparexia.
Malgrat s'assigni per defecte el procediment a la UA seleccionada en la molla de pa, s'ha de permetre canviar a posteriori l'organisme responsable del procediment.
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions
bloqueja %id 0000116resolttonig-bruat4 redisseny pantalla de procediments 

-  Notes
(0000659)
dsastre-bruat4 (desenvolupador)
2012-05-16 11:10

http://rolsac.svn.sourceforge.net/rolsac/?rev=530&view=rev [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2012-04-20 07:19 sgelabert-dgtic Nova comanda
2012-04-20 07:19 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2012-04-20 07:19 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000116
2012-04-20 10:54 sgelabert-dgtic Relació eliminada depèn de %id 0000116
2012-04-20 10:55 sgelabert-dgtic Relació afegida bloqueja %id 0000116
2012-04-20 11:09 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2012-04-20 11:09 tonig-bruat4 Assignat a => dsastre-bruat4
2012-05-16 11:10 dsastre-bruat4 Nota Afegida: 0000659
2012-05-16 11:10 dsastre-bruat4 Estat assignat => resolt
2012-05-16 11:10 dsastre-bruat4 Resolució obert => arreglat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker