Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000338 [rolsac-1.1] bug menor no s'ha intentat 2012-04-20 10:38 2012-05-22 06:43
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a dsastre-bruat4
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000338: Nombre de continguts - Quadre de Control
Descripció Quan es té seleccionat "Inici" en la molla de pa. Les estadísitques per "Nombre de continguts" hauria de presentar un sumatori recursiu de totes les UA a les que té accés l'usuari. Ara pareix que presenta dades globals.
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions
bloqueja %id 0000112resolttonig-bruat4 redisseny pantalla de control 

-  Notes
(0000666)
dsastre-bruat4 (desenvolupador)
2012-05-22 06:42

http://rolsac.svn.sourceforge.net/viewvc/rolsac?revision=535&view=revision [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2012-04-20 10:38 sgelabert-dgtic Nova comanda
2012-04-20 10:38 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2012-04-20 10:39 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000112
2012-04-20 10:41 tonig-bruat4 Relació reemplaçada bloqueja %id 0000112
2012-04-20 10:47 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2012-04-20 10:47 tonig-bruat4 Assignat a => dsastre-bruat4
2012-05-22 06:42 dsastre-bruat4 Nota Afegida: 0000666
2012-05-22 06:42 dsastre-bruat4 Estat assignat => resolt
2012-05-22 06:42 dsastre-bruat4 Resolució obert => arreglat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker