Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000411 [rolsac-1.1] bug menor no s'ha intentat 2012-10-02 12:41 2013-02-07 13:28
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a jmora-bruat4
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000411: Errada en el mòdul Seccions - Pantalla Unitat Administrativa
Descripció El mòdul secció no recupera bé les seccions de les fitxes relacionades amb la UA.

Un exemple el podeu trobar sobre l'entorn de proves:
En "Inici > Conselleria Octubre 2012 > Direcció General Prof" hi ha 3 fitxes relacionades amb les seccions, "Destacats UA", "Portada UA" i "Portada Home". En canvi el mòdul només presenta bé els resultats.

En el mateix mòdul, dins "Gestiona fitxes", després d'ordenar les fitxes d'una secció pareix que es perd la secció "secció: undefined"
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions
relacionat amb %id 0000430tancatjmora-bruat4 rolsac-1.2 Error en el mòdul de seccions de la pantalla de unitat administrativa 

-  Notes
(0001041)
tonig-bruat4 (administrador)
2012-11-07 10:57

Hablando con Estela, parece que el problema viene de la interacción entre el antiguo backoffice y el nuevo.

Para reproducirlo:
- En el nuevo backoffice, crear una consellería vacía, crear varias fichas en una o varias secciones.
- Ir al viejo backoffice, crear nuevas fichas en las mismas secciones.

En ese momento al volver al nuevo backoffice, no funcionará bien. Parece que el motivo tiene que ver con cómo asignan los órdenes un backoffice y otro,:
- el nuevo backoffice es más restrictivo, no admite órdenes duplicados y "falla" si estos existen.
- el antiguo backoffice empieza la numeración en 1 y el nuevo en 0.

La solución pasaría por hacer que el nuevo backoffice fuera tolerante a estos problemas.
(0001042)
jmora-bruat4 (desenvolupador)
2012-11-07 12:57

http://rolsac.svn.sourceforge.net/viewvc/rolsac?view=revision&revision=714 [^]

- S'ha corregit el problema amb el nom de les seccions en ordenar fitxes.

- A més, també s'ha detectat i corregit un error quan s'assignaven fitxes a seccions creades. El títol de la primera fitxa mostrava el nombre total en lloc del seu nom.

- S'està investigant el primer punt.
(0001043)
jmora-bruat4 (desenvolupador)
2012-11-09 09:27

http://rolsac.svn.sourceforge.net/viewvc/rolsac?view=revision&revision=716 [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2012-10-02 12:41 sgelabert-dgtic Nova comanda
2012-10-02 12:41 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2012-11-06 11:26 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2012-11-06 11:26 tonig-bruat4 Assignat a => jmora-bruat4
2012-11-07 10:57 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001041
2012-11-07 12:57 jmora-bruat4 Nota Afegida: 0001042
2012-11-09 09:27 jmora-bruat4 Nota Afegida: 0001043
2012-11-09 09:27 jmora-bruat4 Estat assignat => resolt
2012-11-09 09:27 jmora-bruat4 Resolució obert => arreglat
2012-11-09 09:38 jmora-bruat4 Relació afegida relacionat amb %id 0000430
2013-02-07 13:28 sgelabert-dgtic Resolt a la Versió => 1.1.1


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker