Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000421 [rolsac-1.1] bug major de vegades 2012-10-23 09:03 2012-11-05 15:26
Informador tonig-bruat4 Visibilitat públic  
Assignat a dsastre-bruat4
Prioritat urgent Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000421: Idiomes configurats al back (i error javascript a edificis)
Descripció A l'entorn ticmallorca, es produeix un error javascript al seleccionar la fitxa d'un edifici.

    // Bloque de pestanyas de idiomas
    for (var i in idiomas) {
        var idioma = idiomas[i];
        $("#item_descripcio_" + idioma).val(printStringFromNull(dada_node[idioma]["descripcion"]));
    }
    // Fin bloque de pestanyas de idiomas

L'error és el següent:
[10:55:29.185] TypeError: dada_node[idioma] is undefined @ ... tm_edifici.js:421

El problema és que aquí idiomas conté ['es', 'ca', 'en', 'fr', 'de'] quan a ticmallorca els idiomes configurats són ['es', 'ca']

Això pareix estar definit a comun.js:
idiomas = ["ca", "es", "en", "fr", "de"];

Però s'hauria d'agafar de la configuració. I només haurien de sortir a totes les pantalles "pestanyes" pels idiomes configurats.Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions
relacionat amb %id 0000431resoltjmora-bruat4 Bug Traspàs de Normativa, falta camp "item_pagina_final" 

-  Notes
(0001035)
jmora-bruat4 (desenvolupador)
2012-11-05 15:26

http://rolsac.svn.sourceforge.net/viewvc/rolsac?view=revision&revision=708 [^]

 Ara es mostraran només les pestanyes dels idiomes presents a la base de dades (RSC_IDIOMA). Aquesta informació es guarda dins la sessió.

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2012-10-23 09:03 tonig-bruat4 Nova comanda
2012-10-23 09:03 tonig-bruat4 Assignat al grup => bruat4
2012-10-23 09:03 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2012-10-23 09:03 tonig-bruat4 Assignat a => dsastre-bruat4
2012-10-23 09:04 tonig-bruat4 Comanda clonada 0000422
2012-11-05 15:26 jmora-bruat4 Nota Afegida: 0001035
2012-11-05 15:26 jmora-bruat4 Estat assignat => resolt
2012-11-05 15:26 jmora-bruat4 Resolució obert => arreglat
2012-11-12 10:23 sgelabert-dgtic Relació afegida relacionat amb %id 0000431


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker