Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000474 [rolsac-1.2] bug major no s'ha intentat 2013-04-05 11:06 2013-11-27 16:48
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a dsanchez-bruat4
Prioritat alta Resolució arreglat  
Estat tancat   Versió de Producte
Resum 0000474: Bugs visualització Internet Explorer 8
Descripció Recentment han actualitzat centralitzadament els navegadors Explorer a la versió 8 en l'entorn de la CAIB.
Concretament hem detectat que amb aquesta versió la molla de pa, no es visulitza correctament.
S'hauria de revisar l'aplicació perquè funcioni bé amb aquest navegador. Per part nostra anirem afegint en aquest ticket les errades que anem localitzant.
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts jpg file icon MollaDePa.JPG [^] (151,895 bytes) 2013-04-05 11:10


jpg file icon RelacioSeccioUA.JPG [^] (139,859 bytes) 2013-04-05 11:17


jpg file icon PantallaUA.JPG [^] (117,671 bytes) 2013-04-05 11:26

- Relacions

-  Notes
(0001202)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-05 11:12

Els menús (organigrama,administració,usuaris,molla de pa) no s'apleguen quan es pica defora d'ells.
(0001203)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-05 11:15

La pantalla Relació Secció - Unitats Administratives solapa elements.
Adjunt captura de pantalla.
(0001204)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-05 11:23

La pantalla Unitat Administrativa no carrega.
Adjunt captura de pantalla.
(0001210)
dsanchez-bruat4 (desenvolupador)
2013-04-08 13:54

He corregido el error Javascript de la pantalla de Unidad Administrativa, que solo ocurría en IE8.

Respecto a los otros errores de maquetación, parece que solo ocurren en IE7. ¿Es posible que tengais activado el modo de compatibilidad con IE7? (Hay que pulsar F12 en IE, aparecerá una nueva pestaña, y en el menú superior de esa pestaña, y a la derecha, aparecerá el modo actual de exploración y el modo de documento, ambos tienen que ser IE8).

Commit:
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/821 [^]
(0001215)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-09 08:38

Efectivament tenim el mode de compatibilitat activat. He parlat amb sistemes per veure si poden desactivar l'opció per defecte però resulta que altres aplicacions deixen de funcionar...

Veus factible adaptar-ho per IE7 - IE8 amb compatibilitat?
(0001216)
dsanchez-bruat4 (desenvolupador)
2013-04-09 09:19

He revisado un poco la aplicación en IE7, y ya he encontrado bastantes problemas, tanto de javascript como de maquetación. Algunos son relativamente sencillos de corregir (algunos errores de javascript, por ejemplo). Pero otros, como los de maquetación, pueden ser más costosos. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre IE7 e IE8 en relación al uso de los estándares web es muy grande. Esto supone que lo que se solucione en IE7 puede no funcionar para IE8, con lo que habría que aplicar correcciones específicas para IE7.

Calculo a priori un trabajo de al menos una semana, teniendo en cuenta además que los errores de maquetación para IE7, en muchos casos pasarían por adaptar el diseño para que se vea bien pero no igual que la versión en IE8.
(0001220)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-09 10:44

Per ara ens bastaria que funcionés per IE-8 amb el mode de compatibilitat activat. No sé si això te facilita un poc el tema.
(0001222)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-09 12:28

Si de cas ho deixam amb stand-by. Hi ha "negociacions" per canviar el navegador per defecte de IE8 a FireFox en l'entorn CAIB.
Vos dic coses.
(0001255)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-04-30 10:21

Les "negociacions" segueixen sense donar fruit.

N'he parlat amb n'Andreu i a fi de desbloquejar el tema i poder ocultar definitivament el backoffice antic, ens convé fer les adaptacions que calguin per IE8 - amb mode de compatibilitat activat.

Torn moure la incidència com a bug de la branca 1.2 per tal de passar les correccions en una futura versió 1.2.1
(0001263)
dsanchez-bruat4 (desenvolupador)
2013-05-10 10:13

Corregidos en IE7 estos errores:

- Path de navegación
- Relación sección UA
- Pantalla de UA

Commit:
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/839 [^]
(0001264)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-05-10 11:16

Falta corregir que quan clica el menú Administració la capa queda desplegada de manera que si no es selecciona algun item del menú, no es torna a plegar.
(0001266)
dsanchez-bruat4 (desenvolupador)
2013-05-13 11:41

Corregido el problema en el menú Administració que no se podía volver a plegar al hacer click fuera.

Commit:
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/845 [^]
(0001276)
estelars (administrador)
2013-05-21 06:54

Un par de puntualizaciones respecto a la miga de pan con el IE8:
    1) Con el explorer no se puede cambiar a otra uo. de hermana, al tener la fecha despiege opciones disponible únicamente en la última opción del menu. Sería posible habilitarlo como está en el mozilla?.
    2) El menu del despiege de una opción de la miga, se mantiene desplegado una vez accedido. Conviene que si pulsas fuera del menu se vuelva a plegar. Por si al final el usuario no quisiera cambiar de uo.
(0001293)
dsanchez-bruat4 (desenvolupador)
2013-05-30 13:05

Corregido el problema en IE7 (E8 en vista de compatibilidad) que no permitia desplegar las UO hijas en el menú de migas de pan. También permite plegar la ventana de unidades hijas al hacer click fuera.

Commit:
https://sourceforge.net/p/rolsac/code/856 [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2013-04-05 11:06 sgelabert-dgtic Nova comanda
2013-04-05 11:06 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2013-04-05 11:10 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: MollaDePa.JPG
2013-04-05 11:12 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001202
2013-04-05 11:15 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001203
2013-04-05 11:17 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: RelacioSeccioUA.JPG
2013-04-05 11:23 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001204
2013-04-05 11:26 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: PantallaUA.JPG
2013-04-08 09:59 tonig-bruat4 Estat nou => assignat
2013-04-08 09:59 tonig-bruat4 Assignat a => dsanchez-bruat4
2013-04-08 10:21 sgelabert-dgtic Previst a la Version => 1.2.0
2013-04-08 13:54 dsanchez-bruat4 Nota Afegida: 0001210
2013-04-08 13:54 dsanchez-bruat4 Assignat a dsanchez-bruat4 => sgelabert-dgtic
2013-04-08 13:55 dsanchez-bruat4 Estat assignat => es necessiten més dades
2013-04-09 08:38 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001215
2013-04-09 08:38 sgelabert-dgtic Estat es necessiten més dades => assignat
2013-04-09 08:38 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => dsanchez-bruat4
2013-04-09 09:19 dsanchez-bruat4 Nota Afegida: 0001216
2013-04-09 09:19 dsanchez-bruat4 Assignat a dsanchez-bruat4 => sgelabert-dgtic
2013-04-09 09:19 dsanchez-bruat4 Estat assignat => es necessiten més dades
2013-04-09 10:44 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001220
2013-04-09 10:44 sgelabert-dgtic Estat es necessiten més dades => assignat
2013-04-09 10:44 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => dsanchez-bruat4
2013-04-09 11:08 dsanchez-bruat4 Assignat a dsanchez-bruat4 => sgelabert-dgtic
2013-04-09 11:08 dsanchez-bruat4 Estat assignat => es necessiten més dades
2013-04-09 12:28 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001222
2013-04-09 12:37 tonig-bruat4 Projecte rolsac-1.2 => rolsac-1.3
2013-04-30 10:21 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001255
2013-04-30 10:22 sgelabert-dgtic Estat es necessiten més dades => assignat
2013-04-30 10:22 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => dsanchez-bruat4
2013-04-30 10:22 sgelabert-dgtic Projecte rolsac-1.3 => rolsac-1.2
2013-05-10 10:13 dsanchez-bruat4 Nota Afegida: 0001263
2013-05-10 10:13 dsanchez-bruat4 Estat assignat => resolt
2013-05-10 10:13 dsanchez-bruat4 Resolució obert => arreglat
2013-05-10 11:16 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001264
2013-05-10 11:16 sgelabert-dgtic Estat resolt => es necessiten més dades
2013-05-10 11:16 sgelabert-dgtic Resolució arreglat => reobert
2013-05-13 11:41 dsanchez-bruat4 Nota Afegida: 0001266
2013-05-13 11:41 dsanchez-bruat4 Estat es necessiten més dades => resolt
2013-05-13 11:41 dsanchez-bruat4 Resolució reobert => arreglat
2013-05-21 06:54 estelars Nota Afegida: 0001276
2013-05-21 06:54 estelars Estat resolt => es necessiten més dades
2013-05-21 06:54 estelars Resolució arreglat => reobert
2013-05-23 09:10 tonig-bruat4 Estat es necessiten més dades => assignat
2013-05-30 13:05 dsanchez-bruat4 Nota Afegida: 0001293
2013-05-30 13:05 dsanchez-bruat4 Estat assignat => resolt
2013-05-30 13:05 dsanchez-bruat4 Resolució reobert => arreglat
2013-11-08 13:40 sgelabert-dgtic Resolt a la Versió => 1.2.1
2013-11-08 13:40 sgelabert-dgtic Previst a la Version 1.2.0 => 1.2.1
2013-11-27 16:48 tonig-bruat4 Estat resolt => tancat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker