Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000515 [rolsac-1.2] bug major no s'ha intentat 2013-09-10 07:23 2014-07-15 06:17
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a estelars
Prioritat urgent Resolució arreglat  
Estat tancat   Versió de Producte 1.2.1
Resum 0000515: Apareixen time-outs en diferents mètodes
Descripció Hem hagut d'habilitar un altra cop el backoffice antic. Apareixen time-out en els següents mètodes:

org.ibit.rol.sac.persistence.DocumentoFacade.grabarDocumento
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFichaPorMateria
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFichaPorUA
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaNormativa
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaUnidadAdministrativa
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.grabarFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.indexInsertaFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.NormativaFacade.grabarNormativaLocal
org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade.grabarProcedimiento
sac/persistence/IndexerFacade.indexarObjeto

Us adjunt log del servidor d'aplicacions
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup tots
Arxius Adjunts zip file icon server06-09-2013.zip [^] (296,954 bytes) 2013-09-10 07:23
tgz file icon server.log.2013-09-26.tgz [^] (131,945 bytes) 2013-09-30 07:29
txt file icon excepcions.txt [^] (20,604 bytes) 2013-09-30 11:09 [Mostra el contingut]
txt file icon excepcionsComents.txt [^] (29,390 bytes) 2013-10-01 11:14 [Mostra el contingut]
log file icon server-2013-10-21.log [^] (874,436 bytes) 2013-10-21 10:08

- Relacions

-  Notes
(0001431)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-23 07:34

Petita millora sobre el rendiment en el guardat de les fitxes y els procediments: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/937 [^]

Ara ja no es recuperen els arxius adjunts del documents durant el guardat.
(0001433)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-09-24 09:07

En la capa controller del backnou, no es comprova si el mòdul de documents ha estat modificat. En el altres moduls laterals sí...

Per què hem de gravar els documents o actualitzar el seu ordre si no han estat modifcats ?
(0001435)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-24 09:16

Bones Salvador, ahir vaig trobar el coll de botella en el gravat de les fitxes i el vaig arreglar, una fitxa "grosa" pasa de tardar més de 17 segons a menys de 3. Ara estic solucionant el de les normatives (una normativa "grosa" he aconseguit que pasi de tardar 20 segons en el guardat a només 4. En certa mesura te a veure amb el que dius dels documents, es més, la solució de les fitxes esta en treure els documents relacionats amb una fitxa en el moment de guardar-la.

Avui commitare els canvis en les millores del rendiment i acabare la seu.
(0001437)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-24 15:44

En la revisión http://sourceforge.net/p/rolsac/code/938 [^] se mejora el rendimiento en el guardado de fichas y normativas.
(0001438)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-09-25 09:39

Bona feina Tomeu. Un parell de comentaris:

- Segueix pensant que no cal actualitzar l'ordre dels documents o actualitzar les seves dades si no s'han modificat. Afegiria el control de modul modificat als controladors.

- Veig que per ara només s'ha fet per fitxes i normativa. Pensau amb els procediments i tràmits ?
(0001439)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-25 10:33

Ok, si, afegiré el control. Sobre el tema dels procediments estic mirant si es pot reduir de forma tan significativa, per ara la reducció del temps ha estat poca, aquí sí que pot ser que si és volgués millorar molt es tindrien que fer alguns mètodes nous al facade.

De totes maneres ahir hem va comentar l'Estela que els procediments no donen molts de problemes. Pel que he vist, el principal problema que pot tenir guardar un procediment és si es volen relacionar moltes matèries a un procediment de cop, un exemple és a un procediment sense cap matèria, adjuntar-li totes les matèries, aquí és on es pot arribar a produir un temps d'espera de fins a quasi 30 segons només en recuperació de matèries(sinó es relaciona cap nova matèria el temps és 0, imagín que d'aquí deu venir que el guardat dels procediments doni més pocs problemes).
(0001440)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-09-25 11:47

El mètode obtenerProcedimiento(Long id) de ProcedimientoFacadeEJB està carregant totes les normatives de la UA a la que pertany el procediment, en lloc de carregar només les seves. Per què ?

Hibernate.initialize( procedimiento.getUnidadAdministrativa().getNormativas() );
for( Normativa n : procedimiento.getUnidadAdministrativa().getNormativas() )
(0001441)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-25 12:49

No ho se, com que obtenerProcedimiento(Long id) sempre per el back1 no le volgut modificar, pero ho investigare.
(0001442)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-25 16:00

En la revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/939 [^]

Se mejora el rendimiento en el guardado de los procedimiento, se ha reescrito el trozo de código que gestionaba las materias, antes en el peor de los casos ese trozo tradava casi 30 segundos, ahora no llega a medio segundo.
(0001444)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-26 10:59

Mejoras en el rendimineto, se mejora la gestión de las materias en las fichas (se ha vuelto a reescribir el código de igual forma de como se hizo en el catalogo de procedimientos. También se han añadido los controdes de si se han modificado los documentos de una ficha o un procedimiento.

En la revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/941 [^]
(0001445)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-09-30 07:28
editada a: 2013-09-30 07:28

Segueixen apareixen time-outs en els següents mètodes:

org.ibit.rol.sac.persistence.FichaResumenFacade.buscarFichas
org.ibit.rol.sac.persistence.MateriaFacade.listarMaterias
org.ibit.rol.sac.persistence.DocumentoFacade.grabarDocumento
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFichaPorMateria
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaFichaPorUA
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.grabarEstadisticaNormativa
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.grabarFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.indexInsertaFicha
sac/persistence/IndexerFacade.indexarObjeto

Adjunt el log del servidor d'aplicacions de PreProducció

(0001446)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-30 08:32

Veig que el grabarProcediment i grabarNormativa no han donat problemes i en canvi han sorgit nous time-outs en buscarFichas i listarMaterias.

En el comentari indiques una llista de time-outs que tenim pero mirant el log de la llista només veig els dos primers, es una errata o hem falta log?
(0001447)
tonig-bruat4 (administrador)
2013-09-30 08:35

quina revisió hi havia implantada amb el log de dia 26?
(0001448)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-30 08:43

Bones Toni, xerrant amb en Salvador veim que el llistat proporcionat al comentari 1445 no es bo, ja que també inclueix el log antic, per tant, els problemes estan en els 2 primers mètodes indicats i en la creació de fichasUA.
(0001449)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-09-30 09:07

Disculpau, tenia dos fitxers de log oberts i m'ha fet la cerca als dos...
Els mètodes que donaren time-outs dis 26 són els següents:

org.ibit.rol.sac.persistence.FichaResumenFacade.buscarFichas
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.crearFichaUA
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA

De totes formes segons n'Estela va ser impossible que els assistents poguessin crear fitxes.

La revisió implantada a Preproducció(entorn on es va fer la formació) és la 939.
(0001450)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-30 09:48

Bones, el problema esta quan es vol crear una fitxa nova. El problema ve al crear una FitxaUA, en concret quan una FitxaUA es vol associar a una UA (unidad.addFichaUA(fichaUA);).

unidad.addFichaUA(fichaUA); Aquesta instrucció es la que es menja el 90% del temps de crearció d'una fitxa nova, completament buida.
(0001451)
tonig-bruat4 (administrador)
2013-09-30 11:09

Tomeu, hi ha algunes excepcions al log adjuntat de dia 26 que s'han de depurar.
He pujat un extracte a l'arxiu excepcions.txt
(0001452)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-09-30 13:43

En la revisió http://sourceforge.net/p/rolsac/code/942 [^] hi ha una millora sobre la creació de fichasUA que es on dona el problema a l'hora de crear noves fitxes.
(0001453)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-01 11:14

Bones Toni, ja he revisat el llistat d'excepcions que vas pasar, et pos el fitxer amb els comentaris.
(0001455)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-01 13:46

En la revisión http://sourceforge.net/p/rolsac/code/943 [^] se mejora la creación de fichasUA en una ficha.

En la revisión 942 se mejoraba el rendimiento cuando se añadian las UA (coincidio que las pruebas hechas en local tenian muchas UAs y pocas Secciones), en la revisión 943 se mejora el tema de las secciones.
(0001456)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-02 08:25

Mejora en el rendimiento del controlador de trámites en la revisión http://sourceforge.net/p/rolsac/code/944 [^]
(0001457)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-03 13:33

Mejora en el rendimiento del controlador de las agrupaciones de materias, en la revisión http://sourceforge.net/p/rolsac/code/945 [^]
(0001474)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-08 11:45

Se han traspasado las mejoras del rendimiento del branch 1.2 al branch 1.3.
Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/952 [^]
(0001477)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-09 09:29

Lista de errores que se han reproducido con las pruebas de la revisión 936:

org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade.grabarProcedimiento
sac/persistence/IndexerFacade.indexarObjeto
org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade.indexBorraProcedimiento
org.ibit.rol.sac.persistence.AuditoriaFacade.listarAuditoriasFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.EstadisticaFacade.listarEstadisticasFicha
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaResumenFacade.buscarFichas
org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.crearFichaUA
org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade.indexInsertaProcedimiento
(0001486)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-14 13:33

Se ha commitado una nueva versión que incluye mejoras varias entre las que se encuantran los documentos de los trámites, el guardado de un trámite, el guardado de las normativas en el guardado de un procedimiento y el guadado de los hechos vitales en el guardado de un procedimiento.

La revisión es: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/954 [^]

NOTA: Las mejoras en general se basan en el peor caso, es decir, mejoran el rendimiento cuando se seleccionan todos los hechos vitales o muchas normativas o muchos documentos para los trámites.
(0001497)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-18 11:06

Limpieza de código y pequeña mejora en el tratamiento de los hechos vitales en el controlador de fichas.

Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/960 [^]
(0001501)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-21 10:04

Terminar de migrar los cambios del branch 1.2 al 1.3.

Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/961 [^]
(0001503)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-10-21 10:07

Apareixen time-outs en el mètode borrarFichaUA2. Entorn Pre-producció, rev960.
Adjunt log.

    Line 6488: 2013-10-21 11:14:58,304 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (42062 ms.)
    Line 6490: 2013-10-21 11:16:04,375 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (108127 ms.)
    Line 6492: 2013-10-21 11:17:04,544 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (36917 ms.)
    Line 6494: 2013-10-21 11:17:34,549 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (66922 ms.)
    Line 6547: 2013-10-21 11:19:07,901 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (37266 ms.)
    Line 6551: 2013-10-21 11:19:37,918 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (67283 ms.)
    Line 6554: 2013-10-21 11:20:37,927 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (54777 ms.)
    Line 6556: 2013-10-21 11:21:37,935 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (41941 ms.)
    Line 6558: 2013-10-21 11:22:07,940 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (71946 ms.)
    Line 6560: 2013-10-21 11:23:07,957 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (59954 ms.)
    Line 6562: 2013-10-21 11:24:07,964 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.FichaFacade.borrarFichaUA2 time-out (47423 ms.)
(0001504)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-21 10:12

Fa un rato quan he pasat els canvis del 1.2 al 1.3 he fet proves i ho he vist, ja ho estic mirant.
(0001506)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-21 12:56

Que se me olvida, he subido una mejora para solucionar los time-out antes descritos.

Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/962 [^]
(0001507)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-21 14:56

Quan estigui desplegada la versió avisem i realitzare una prova a veure si es produeix time-outs i si pot ser abans de fer-ho dimo i fare la mateixa prova amb la versió antiga.

Gracies
(0001508)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-10-22 11:41

El mètode obtenerProcedimiento(Long id) de ProcedimentFacadeEJB es crida des de diferents parts, però en concret des de grabarProcedimiento. Aquest mètode està recuperant totes les normatives (amb els seus documents) i edificis de la unitat administrativa a la qual pertany el procediment. No entenc per què ...

Per aquest cas l'operació de guardar un procediment recupera un munt d'informació que tanmateix no s'acabarà utilitzant. Corregiu-me si m'equivoc.
(0001509)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-22 13:02

Si, tens raó, per això al darrer commit vaig crear obtenerProcedimientoNewBack on no es recupera tota aquesta informació. A grabar no le utilitzat encara perque just després de recuperar l'informació realitza la següent instrucció: this.indexBorraProcedimiento(procedimientoBD); i no tenc molt clar com pot influir.

Per cert, hem tengut time-outs avui després del canvi de versió
(0001511)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-10-24 07:28

Nou time-out quan s'actualitza una UA

2013-10-23 11:37:20,878 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) param 1 = [null]
2013-10-23 11:39:25,099 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) EJB Method org.ibit.rol.sac.persistence.UnidadAdministrativaFacade.actualizarUnidadAdministrativa time-out (38025 ms.)
2013-10-23 11:39:25,117 WARN [MetricsLookup] (Thread-5:) param 0 = [UnidadAdministrativa [id=6, nombre=Vicepresidencia Econòmica, de Promocio Empresarial i d'Ocupacio]]
(0001512)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-10-24 07:56

En referència al time-out de l'actualització de les UA.

- En cas d'edició es podria emprar consultarUnidadAdministrativaSinFichas(id) en lloc de consultarUnidadAdministrativa(id) en el controlador? Crec que no és necessari si tenim en compte que s'ha incorporat la utilitat guardarFitxesUASeccio per gestionar aquesta relació.

- S'hauria de controlar l'actualització/consulta dels camps Foto Gran i Foto Petita. (El camp Foto Gran pot ser potencialment gran, de l'ordre de MB). Crec que no és necessari actualitzar-lo sense necessitat o recuperar-lo de nou quan no ha estat modificat.
(0001513)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-24 10:21

Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/963 [^]

Esta revisión mejora el rendimiento de borrado de fichasUA.
(0001514)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-25 07:26

Buenas, el tema de las fotos y logos está solucionado y también de "consultarUnidadAdministrativaSinFichas", no obstante revisando se ha encontrado un bug que parece que siempre ha estado, en el cual si se cambia la foto o logo o se eliminan, realmente no se eliminan de la base de datos, sino que quedan como registros huerfanos.
(0001515)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-10-28 11:15

Revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/964 [^]

Mejora en el guardado de una UA, ya no se consultan las fichas, se soluciona el bug que no eliminaba los archivos que se pedían que se eliminaran. Los problemas de time-out de actualizarUnidadAdministrativa no se han reproducido al no tener las fichas. Las fotos y logos no se actualizan si no se modifican (pero se deben consultar para actualizarlos si se modifican).
(0001583)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-11-29 10:03

Hem detectat processos enganxats des de fa dos dies. Els mètodes involucrats són:
org.ibit.rol.sac.persistence.DocumentoFacade grabarDocumento
org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade indexInsertaProcedimiento

Hem intentat reproduir-ho sobre desenvolupament però no hi ha hagut manera.

Aquí teniu les mètriques del servidor de producció:
2013/11/27 10:01:13.878 (175338773ms) org.ibit.rol.sac.persistence.DocumentoFacade grabarDocumento(Documento [nom=Annexos, id=1686480, orden=0, procedimiento=1679219],1679219,null) Q7HqS3elBtDXS71iQMusBcDXQM8kPNCwCZWmE30lSsLvOszkSsLpSsblRYynCpWrDJCvDJStC3amD34nCZCnDJan:1sOmULLQcuYEW2MfjMtvi5O5EImJfn6JyG75zwQbrBX/agH0O12SsJTXJuSZLwgcISap2TgTku4UwKLmB/0EMr/pGsZFUgPI2AeNodVu/RIorZa7hQj6P9xDxTw91Bc7GvIBBf1FKsJ5PZ7HQwV.tytRLZ7o1d1ruWkPhfPlz3X
2013/11/27 10:01:13.970 (175338681ms) org.ibit.rol.sac.persistence.ProcedimientoFacade indexInsertaProcedimiento(ProcedimientoLocal [id=1679219 nombre=Concurs per formar part de la borsa de responsables d'aula, examinadors i/o correctors],null)
(0001611)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-12-09 12:51

S'afegeix al projecte script de creació d'indexos per a totes les foreign keys definides sobre la base de dades.

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1007 [^] (ROLSAC 1.2) http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1008 [^] (ROLSAC 1.3)
(0001621)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-12-11 10:57

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1010 [^]

S'actualitza la llibreria pdfbox a fi d'evitar els problemes indexInsertaProcedimiento/grabarDocumento

S'ha actualitzat també el projecte 00Librerias 1.1 incorporant pdfbox-app-1.8.3.jar
(0001862)
tonig-bruat4 (administrador)
2014-05-28 11:50

Entiendo que podemos dar por corregida esta incidencia

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2013-09-10 07:23 sgelabert-dgtic Nova comanda
2013-09-10 07:23 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: server06-09-2013.zip
2013-09-10 07:23 sgelabert-dgtic Assignat al grup => tots
2013-09-10 07:25 sgelabert-dgtic Descripció Actualitzada
2013-09-10 07:26 sgelabert-dgtic Estat nou => assignat
2013-09-10 07:26 sgelabert-dgtic Assignat a => tonig-bruat4
2013-09-12 08:20 amartin-bruat4 Assignat a tonig-bruat4 => amartin-bruat4
2013-09-23 07:34 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001431
2013-09-24 09:07 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001433
2013-09-24 09:16 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001435
2013-09-24 13:19 tcerda-bruat4 Assignat a amartin-bruat4 => tcerda-bruat4
2013-09-24 15:44 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001437
2013-09-25 09:39 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001438
2013-09-25 10:33 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001439
2013-09-25 11:47 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001440
2013-09-25 12:49 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001441
2013-09-25 16:00 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001442
2013-09-26 10:59 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001444
2013-09-30 07:28 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001445
2013-09-30 07:28 sgelabert-dgtic Nota Editada: 0001445
2013-09-30 07:29 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: server.log.2013-09-26.tgz
2013-09-30 08:32 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001446
2013-09-30 08:35 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001447
2013-09-30 08:43 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001448
2013-09-30 09:07 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001449
2013-09-30 09:48 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001450
2013-09-30 11:09 tonig-bruat4 Fitxer Afegit: excepcions.txt
2013-09-30 11:09 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001451
2013-09-30 13:43 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001452
2013-10-01 11:14 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001453
2013-10-01 11:14 tcerda-bruat4 Fitxer Afegit: excepcionsComents.txt
2013-10-01 13:46 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001455
2013-10-02 08:25 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001456
2013-10-03 13:33 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001457
2013-10-08 11:45 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001474
2013-10-09 09:29 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001477
2013-10-14 13:33 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001486
2013-10-18 11:06 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001497
2013-10-21 10:04 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001501
2013-10-21 10:07 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001503
2013-10-21 10:08 sgelabert-dgtic Fitxer Afegit: server-2013-10-21.log
2013-10-21 10:12 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001504
2013-10-21 12:56 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001506
2013-10-21 14:56 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001507
2013-10-22 11:41 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001508
2013-10-22 13:02 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001509
2013-10-24 07:28 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001511
2013-10-24 07:56 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001512
2013-10-24 10:21 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001513
2013-10-25 07:26 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001514
2013-10-28 11:15 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001515
2013-11-08 13:16 sgelabert-dgtic version 1.2.2 => 1.2.1
2013-11-08 13:16 sgelabert-dgtic Previst a la Version => 1.2.2
2013-11-29 10:03 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001583
2013-11-29 13:27 tbennassar-brua Estat assignat => resolt
2013-11-29 13:27 tbennassar-brua Resolució obert => arreglat
2013-11-29 13:28 tbennassar-brua Estat resolt => assignat
2013-12-09 12:51 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001611
2013-12-11 10:57 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001621
2014-05-28 11:50 tonig-bruat4 Nota Afegida: 0001862
2014-05-28 11:50 tonig-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-05-28 11:50 tonig-bruat4 Estat resolt => assignat
2014-05-28 11:50 tonig-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => estelars
2014-07-15 06:17 estelars Estat assignat => tancat
2014-07-15 06:17 estelars Resolt a la Versió => 1.2.2


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker