Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000517 [rolsac-1.2] bug menor sempre 2013-10-31 10:08 2013-11-27 16:51
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a tcerda-bruat4
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat tancat   Versió de Producte 1.2.1
Resum 0000517: Error IExplorer 8 Gestió materies en fitxes informatives
Descripció Amb IE8 a la pantalla Fitxes Informatives no funciona bé gestió de materies.
L'error està en què s'afegeix una coma de més a la consulta HQL. L'error no es reprodueix amb altres navegadors:

where (traduccion1_.TMA_CODIDI=? )and(materia0_.MAT_CODI in(770058 , 5526 , 780128 ,))

Aquí teniu el log:

10:52:47,726 DEBUG [SQL] select materia0_.MAT_CODI as MAT_CODI, materia0_.MAT_CODHIT as MAT_CODHIT, materia0_.MAT_CODEST as MAT_CODEST, materia0_.MAT_DESTAC as MAT_DESTAC, materia0_.MAT_ICONO as MAT_ICONO, materia0_.MAT_FOTO as MAT_FOTO, materia0_.MAT_ICOGRA as MAT_ICOGRA from RSC_MATERI materia0_ inner join RSC_TRAMAT traduccion1_ on materia0_.MAT_CODI=traduccion1_.TMA_CODMAT where (traduccion1_.TMA_CODIDI=? )and(materia0_.MAT_CODI in(770058 , 5526 , 780128 ,))
10:52:47,772 INFO [STDOUT] Hibernate: select materia0_.MAT_CODI as MAT_CODI, materia0_.MAT_CODHIT as MAT_CODHIT, materia0_.MAT_CODEST as MAT_CODEST, materia0_.MAT_DESTAC as MAT_DESTAC, materia0_.MAT_ICONO as MAT_ICONO, materia0_.MAT_FOTO as MAT_FOTO, materia0_.MAT_ICOGRA as MAT_ICOGRA from RSC_MATERI materia0_ inner join RSC_TRAMAT traduccion1_ on materia0_.MAT_CODI=traduccion1_.TMA_CODMAT where (traduccion1_.TMA_CODIDI=? )and(materia0_.MAT_CODI in(770058 , 5526 , 780128 ,))
10:52:47,772 DEBUG [JDBCExceptionReporter] SQL Exception
java.sql.SQLException: ORA-00936: falta una expresi?n
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions

-  Notes
(0001541)
estelars (administrador)
2013-11-07 10:07

Esto tb. pasa con los procedimientos si tratas insertar materias nuevas.
Esta incidencia es prioritaria porque ahora mismo es la que bloquea el paso a producción de esta versión.
(0001542)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2013-11-08 08:52

Se solventa en la revisión: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/980 [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2013-10-31 10:08 sgelabert-dgtic Nova comanda
2013-10-31 10:08 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2013-11-07 10:07 estelars Nota Afegida: 0001541
2013-11-07 10:08 estelars Estat nou => assignat
2013-11-07 10:08 estelars Assignat a => tcerda-bruat4
2013-11-08 08:52 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001542
2013-11-08 09:27 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2013-11-08 09:27 tcerda-bruat4 Resolució obert => arreglat
2013-11-08 13:28 sgelabert-dgtic version => 1.2.1
2013-11-08 13:28 sgelabert-dgtic Resolt a la Versió => 1.2.2
2013-11-08 13:28 sgelabert-dgtic Previst a la Version => 1.2.2
2013-11-27 16:51 tonig-bruat4 Estat resolt => tancat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker