Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000519 [rolsac-1.2] bug menor no s'ha intentat 2013-11-08 10:18 2013-12-09 10:37
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a sgelabert-dgtic
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat tancat   Versió de Producte 1.2.1
Resum 0000519: Errades tractament de camps blob i clob
Descripció Des del canvi de base de dades a ORACLE 11g es produeixen errors amb el tractament de camps blob i clob.

es.caib.rolsac.persistence.hibernate.LobCleanUpInterceptor.postFlush(LobCleanUpInterceptor.java:69)
                ... 90 more
Caused by: java.sql.SQLException: Closed Connection
                at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:113)
                at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:147)
                at oracle.jdbc.driver.DatabaseError.throwSqlException(DatabaseError.java:209)
                at oracle.sql.CLOB.getDBAccess(CLOB.java:1212)
                at oracle.sql.CLOB.freeTemporary(CLOB.java:831)
                ... 95 more
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup DGTIC
Arxius Adjunts

- Relacions

-  Notes
(0001543)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-11-08 10:54

Eliminat interceptor LobCleanUpInterceptor.

Canviats els tipus clob (es.caib.rolsac.oracle.hibernate.StringClobType) i blob (es.caib.rolsac.oracle.hibernate.BinaryBlobType) pels tipus bàsic d'hibernate text i binary respectivament.

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/981 [^]
(0001609)
sgelabert-dgtic (administrador)
2013-12-09 10:37

Integrats canvis branch 1.3

http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1006 [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2013-11-08 10:18 sgelabert-dgtic Nova comanda
2013-11-08 10:18 sgelabert-dgtic Assignat al grup => DGTIC
2013-11-08 10:19 sgelabert-dgtic Estat nou => assignat
2013-11-08 10:19 sgelabert-dgtic Assignat a => sgelabert-dgtic
2013-11-08 10:54 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001543
2013-11-08 10:54 sgelabert-dgtic Estat assignat => resolt
2013-11-08 10:54 sgelabert-dgtic Resolució obert => arreglat
2013-11-08 13:29 sgelabert-dgtic version 1.2.2 => 1.2.1
2013-11-08 13:29 sgelabert-dgtic Resolt a la Versió => 1.2.2
2013-11-08 13:29 sgelabert-dgtic Previst a la Version => 1.2.2
2013-12-05 09:59 estelars Estat resolt => assignat
2013-12-09 10:37 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001609
2013-12-09 10:37 sgelabert-dgtic Estat assignat => tancat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker