Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000580 [rolsac-1.2] bug menor no s'ha intentat 2014-11-12 09:34 2014-11-20 09:47
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a sgelabert-dgtic
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat tancat   Versió de Producte
Resum 0000580: NullPointerException controlador FitxaInfBackController.arbreSeccions()
Descripció El mètode org.ibit.rol.sac.persistence.ejb.SeccionFacadeEJB.listarHijosSeccion(Long) recupera una llista de seccions filles que inclou nulls. Això provoca un NullPointerException al recorre aquesta llista en FitxaInfBackController.

Aquest error també passa sobre la branca 1.3. És sol·licita consolidar els canvis entre les branques una vegada solucionat.

Informació Addicional 2014-11-11 17:45:48,425 DEBUG [org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet] Could not complete request
java.lang.NullPointerException
        at es.caib.rolsac.back2.controller.FitxaInfBackController.arbreSeccions(FitxaInfBackController.java:999)
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions

-  Notes
(0001948)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2014-11-13 14:48

A la branca 1.3 ja es controla aquest error, per Rolsac 1.2 es resol al commit http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1176 [^]
(0001949)
sgelabert-dgtic (administrador)
2014-11-18 12:18

La solució que proposes és més bé un parche. El tema es veure perquè Hibernate produeix nulls dins la col·lecció. Pel que he pogut esbrinar es deu a "buids" en el camp d'ordenació.

He provat la següent definició de Seccion.hbm.xml i pareix que funciona:

        <bag name="hijos" cascade="all" inverse="true" lazy="true" order-by="SEC_ORDEN" >
            <key column="SEC_CODSEC" foreign-key="RSC_SECSEC_FK" />
            <one-to-many class="org.ibit.rol.sac.model.Seccion"/>
        </bag>
(0001950)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2014-11-18 15:59
editada a: 2014-11-18 16:00

Bones Salvador he provat el que comentes amb tot l'arbre de seccions i funciona correctament.

Al link pareix que tens raó en suposar que te que veure amb l'index: http://stackoverflow.com/questions/1916350/list-vs-set-vs-bag-in-nhibernate [^]

Commits:
Rolsac 1.3: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1177 [^]
Rolsac 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1178 [^]

P.D.: Et coment que crec que he vist aquest problema en altres EJBs, es a dir, filtrat posteriori.


- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2014-11-12 09:34 sgelabert-dgtic Nova comanda
2014-11-12 09:34 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2014-11-13 14:48 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001948
2014-11-13 14:50 tcerda-bruat4 Estat nou => assignat
2014-11-13 14:50 tcerda-bruat4 Assignat a => tcerda-bruat4
2014-11-13 14:50 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-11-13 14:50 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-11-13 14:50 tcerda-bruat4 Resolució obert => arreglat
2014-11-18 12:18 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001949
2014-11-18 12:18 sgelabert-dgtic Estat resolt => assignat
2014-11-18 12:18 sgelabert-dgtic Assignat a sgelabert-dgtic => tcerda-bruat4
2014-11-18 15:59 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001950
2014-11-18 16:00 tcerda-bruat4 Nota Editada: 0001950
2014-11-18 16:00 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-11-18 16:03 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-11-20 09:47 estelars Estat resolt => tancat
2014-11-20 09:47 estelars Resolt a la Versió => 1.2.2


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker