Mantis Bugtracker

Vista Simple. Salta a Notes ] Vista Avançada ] Història de la Comanda ] Imprimeix ]
ID Categoria Gravetat Reproductibilitat Data d'Enviament Última Actualització
0000581 [rolsac-1.2] millora menor no s'ha intentat 2014-12-04 11:23 2014-12-04 16:34
Informador sgelabert-dgtic Visibilitat públic  
Assignat a sgelabert-dgtic
Prioritat normal Resolució arreglat  
Estat resolt   Versió de Producte
Resum 0000581: Afegir filtre per Matèries i Fets Vitals als Criterias de Procediments i Fitxes Informatives
Descripció Es sol·licita modificar l'API perquè des de Fitxes Informatives i Procediments Administratius es pugui filtrar per Materia i Fet Vital.
És a dir, afegir a FitxaCriteria i ProcedimentCriteria els filtres setMateria i setHechoVital.

Comprovar endemés que la funcionalitat inversa també està desenvolupada. Donada una materia o un fet vital, poder recuperar un llistat de procediments i un llistat de fitxes.
Informació Addicional
Etiquetes Sense etiquetes adjuntades.
Assignat al grup bruat4
Arxius Adjunts

- Relacions
depèn de %id 0000504resoltsgelabert-dgtic rolsac-1.3 Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite 

-  Notes
(0001951)
sgelabert-dgtic (administrador)
2014-12-04 11:24

Implementar la funcionalitat sobre les branques 1.2 i 1.3
(0001952)
tcerda-bruat4 (desenvolupador)
2014-12-04 16:33

Commit branch 1.3: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1181 [^]
Commit branch 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1182 [^]

- Història de la Comanda
Data de Modificació Usuari Camp Canvi
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Nova comanda
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000504
2014-12-04 11:24 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001951
2014-12-04 15:20 tcerda-bruat4 Estat nou => assignat
2014-12-04 15:20 tcerda-bruat4 Assignat a => tcerda-bruat4
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001952
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Resolució obert => arreglat


Mantis 1.1.8[^]
Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group
Powered by Mantis Bugtracker